Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Informació General

NOVETATS SECOSTA 2022-2023!!

Introducció

La Universitat de les Illes Balears (UIB) mitjançant l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA) i el Centre Oceanogràfic de Balears (COB-IEO) participen als projectes europeus de recerca anomenats SOCLIMPACT (Grant agreement ID: 776661, DOI: 10.3030/776661) i UNCHAIN (PCI2019-103680, MCIN/AEI/10.1303/501100011033), al projecte estatal de recerca VENOM (PGC2018-099285-B-C21) i a la iniciativa de ciència ciutadana DECIMATE (FCT-20-16093) amb la col·laboració de la FECYT.

En aquest context, la UIB-IMEDEA, i el COB-IEO, amb col·laboració de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, ha desenvolupat un projecte de ciència ciutadana que implicarà els alumnes de secundària, batxillerat i cicles formatius.

This work is part of the R+D+I project UNCHAIN (PCI2019-103680/ AEI / 10.13039/501100011033), funded by MCIN/AEI/10.13039/501100011033 and by ERDF A way of making Europe.

Projecte SOCLIMPACT

El projecte SOCLIMPACT (Grant agreement ID: 776661, DOI: 10.3030/776661) es centra en avaluar els impactes ambientals i socioeconòmics del canvi climàtic sobre les illes europees i proposar estratègies de mitigació. Per això, es realitzaran mesures dels perfils altimètrics i batimètrics de les platges de les Illes Balears amb l’ajuda d’estudiants de secundària per tal de poder estudiar com els hi afectarà la pujada del nivell de la mar.

Els objectius del projecte són:
– Implicar els alumnes en la conservació i millora del medi ambient.
– Desenvolupar un sistema de monitoratge de la topografia i la batimetria de les platges.
– Analitzar com el canvi climàtic i la pujada del nivell de la mar afectaran a les platges de les Balears.

Projecte UNCHAIN

El projecte UNCHAIN (PCI2019-103680, MCIN/AEI/10.1303/501100011033) cerca millorar la capacitat d’adaptació al canvi climàtic mitjançant el desenvolupament del concepte «cadena d’impacte» proposat per Scheniderbauer et al. en 2013, amb la finalitat de definir uns criteris d’avaluació de riscos que permetin millorar la presa de decisions i l’adaptació al canvi climàtic.

Els objectius del projecte són:
– Quantificar les amenaces que el canvi climàtic pot tenir per les activitats realitzades a la costa.
– Desenvolupar noves metodologies  per avaluar els riscos del canvi climàtic.
– Crear una xarxa amb administracions, la indústria i la societat civil per cercar estratègies d’adaptació al canvi climàtic.

Projecte VENOM

El projecte VENOM (PGC2018-099285-B-C21) es centra en estudiar les variacions espacials del nivell del mar a distintes escales, cobrint des de rissagues fins a la pujada del nivell del mar. Per això, s’instal·laran una sèrie de mareògrafs que complementin la xarxa de mareògrafs ja existents per a poder tenir una resolució inèdita fins ara.

Aquesta xarxa densa permetrà entendre millor la propagació de les ones llargues que provoquen les rissagues. També permetrà la modelització d’esdeveniments extrems en zones no estudiades i millorar la regionalització de les projeccions climàtiques.

Els objectius del projecte són:
– Millorar la xarxa de mesures existent incorporant nous instruments de baix cost.
– Aprofundir el coneixement sobre els mecanismes que generen la variabilitat espacial del nivell de la mar a la zona costanera del Mediterrani Occidental.
– Fer una contribució a la transferència i difusió del coneixement mitjançant la ciència ciutadana.

Projecte DECIMATE

El projecte DECIMATE (FCT-20-16093, finançat per la FECYT) continua amb la filosofia de SECOSTA però centrant-se en la variació de la temperatura de la mar a diferents profunditats. Per a això, en col•laboració amb diferents centres educatius de Balears, es contruiran sondes de temperatura submergibles de baix cost que permetran l’obtenció de mesures de temperatura en diferents punts de l’arxipèlag.

Aquestes dades s’utilitzaran a distints estudis científics que analitzen el comportament de la temperatura al llarg de la columna d’aigua, i avaluar l’impacte que comporta el canvi climàtic sobre la temperatura de la mar.

Els objectius del projecte són:
– Desenvolupar un projecte educatiu transversal que permeti acostar la ciència als alumnes d’educació secundària d’una forma novedosa.
– Crear una base de dades accessible per a la comunitat científica amb les dades obtingudes pels centres educatius.
– Avaluar l’impacte que té el canvi climàtic sobre la temperatura de la mar que banya les costes de Balears.

Hi participen: