Informació General

Introducció

La Universitat de les Illes Balears (UIB) mitjançant l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA) i el Centre Oceanogràfic de Balears (COB-IEO) participen en el projecte europeu de recerca anomenat SOCLIMPACT i en el projecte estatal de recerca VENOM.

En aquest context, la UIB-IMEDEA, i el COB-IEO, amb col·laboració de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, ha desenvolupat un projecte de ciència ciutadana que implicarà els alumnes de secundària, batxillerat i cicles formatius.

Projecte SOCLIMPACT

El projecte SOCLIMPACT es centra en avaluar els impactes ambientals i socioeconòmics del canvi climàtic sobre les illes europees i proposar estratègies de mitigació. Per això, es realitzaran mesures dels perfils altimètrics i batimètrics de les platges de les Illes Balears amb l’ajuda d’estudiants de secundària per tal de poder estudiar com els hi afectarà la pujada del nivell de la mar.

Els objectius del projecte són:
– Implicar els alumnes en la conservació i millora del medi ambient.
– Desenvolupar un sistema de monitoratge de la topografia i la batimetria de les platges.
– Analitzar com el canvi climàtic i la pujada del nivell de la mar afectaran a les platges de les Balears.

Projecte VENOM

El projecte VENOM es centra en estudiar les variacions espacials del nivell del mar a distintes escales, cobrint des de rissagues fins a la pujada del nivell del mar. Per això, s’instal·laran una sèrie de mareògrafs que complementin la xarxa de mareògrafs ja existents per a poder tenir una resolució inèdita fins ara.

Aquesta xarxa densa permetrà entendre millor la propagació de les ones llargues que provoquen les rissagues. També permetrà la modelització d’esdeveniments extrems en zones no estudiades i millorar la regionalització de les projeccions climàtiques.

Els objectius del projecte són:
– Millorar la xarxa de mesures existent incorporant nous instruments de baix cost.
– Aprofundir el coneixement sobre els mecanismes que generen la variabilitat espacial del nivell de la mar a la zona costanera del Mediterrani Occidental.
– Fer una contribució a la transferència i difusió del coneixement mitjançant la ciència ciutadana.

Hi participen:

Create your website with WordPress.com
Per començar